Skip to main content

 За нас

Круиз е търговскта марка под която САКСА ООД развива търговия на търговия на дребно на територията на България. Изграждат се по-малък тип търговски обекти, с цел по-малките инвестиции и текущи разходи да позволяват продажбата на горива на по-ниски цени.
Независимо от по-компактният си вид обектите на Круиз включват бензиностанция, газстанция, метанстанция, ТIR паркинг, кафене и магазин.
Предлаганите горива се доставят единствено от петролните бази на САКСА ООД, където се обогатяват с добавки и се подлагат на тристепенна система за контрол на качеството.
Транспортирането на горивата до бензиностанциите се извършва със собствени цистерни, което гарантира, че САКСА ООД напълно контролира качеството до резервоара на клиентите си.
САКСА ООД се стреми да бъде лидер в иновациите по отношение на търговията на дребно с горива, като разполага с бензиностанции, които са изцяло на самообслужване, на които разплащането става в терминали, приемащи банкноти и монети, банкови карти и сервизни карти за безналично закупуване на горива.
Нашата мисия е да предоставим на клиентите си висококачествени горива на конкурентни цени, гарантиращи най-нисък разход в лв. за 100 км. спрямо всички други бензиностанции.

 Средни цени на горива

Евро Дизел 2.57 лв. / л
Бензин А95Н 2.57 лв. / л
Бензин 99Н+ 2.90 лв. / л
Пропан Бутан 1.12 лв. / л
Метан 0 лв. / кг

* цените са осреднени за всички обекти Круиз

 Нашите горива

 Бензин Енергия 99+

е автомобилен бензин от най-висок клас. Той се отличава с гарантирано октаново число от минимум 99, което осигурява равномерно горене без детонации в горивната камера. Химичният му състав гарантира пълно изгаряне на горивото от стартирането на двигателя до достигането на максималната му мощност. Характерно за него е, че поддържа чисти карбуратора и инжекторите и по този начин увеличава интервалите на сервизно обслужване. Бензин Енергия 99+ гарантира екологичност и икономичност.

 Бензин Супер 95

е висококачествено гориво, отговарящо на изискванията на БДС ISO EN 228 със съдържание на сяра до 0,001% и обогатено с добавката Eco Super. Ефектите, постигнати с този подобрител са: повишаване октановото число; подобряване процеса на изгаряне в цилиндрите; премахване отлаганията по горивните повърхности, което поддържа клапаните чисти в режим на работа.

 Дизел Арктик

е специално дизелово гориво, което отговаря на стандарта БДС ISO EN590 за Клас 0. Създадено е за двигатели работещи при тежки полярни условия. Характеризира се с понижено съдържание на парафини и тежки въглеводороди. Дестилиационните характеристики на арктик дизела са сходни с тези на авиационното гориво, което е предпоставка за по-голяма чистота на горивото. Външният вид на арктик дизела остава непроменен при под -10°С, а температурата, при която минава безпроблемно през горивните филтри е под -25°С.

 Дизел Евро

е висококачествено гориво, отговарящо на изискванията на БДС ISO EN 590 със съдържание на сяра до 0,001%. Горивото е обогатено с добавките Mprover DA 4010 и WAFI 4250. Ефектите, постигнати с тези подобрители, са: лесно запалване при по-ниски от минус 25°С температури; намаляване коксуването в горивната система; по-добро двигателно горене; повишаване ефективността на работа на двигателя, което води до минимален специфичен разход на гориво.

 Газ Ауто

е с гарантирано минимално съдържание на пропан 35%, липса на вода и вредни за двигателя химични съединения (полиетилен, полипропилен), октаново число от минимум 89. Складово налягане от минимум 3 атмосфери, осигуряващи бързо и точно зареждане на бутилката.

 Метан Еко

е сред най-приложимите алтернативи на традиционните източници на енергия за автомобилната индустрия. Метан Еко е беден на замърсители, богат по калорична стойност и принос на енергия, икономичен и лесно достъпен в световен мащаб. Метан Еко е екологично чист, като с него се запазват основните характеристики на работа на двигателя при преминаване към него от бензини или дизелово гориво. Той е най-икономически изгодното гориво.

 Бензиностанции Круиз